Παράδοση Προιόντων

Καταβάλοντας την παραγγελία ο πελάτης υποχρεούτε να δηλώσει την διεύθυνση αποστολής των προιόντων. Μαζί με τα προιόντα θα καταβάλετε προς τον πελάτη το αντίστοιχο παραστατικό πώλησης. Αν ο πελάτης επιθυμεί έκδοση τιμολογίου θα πρέπει να το δηλώσει στην υποβολή παραγγελίας. Για την παράδοση των προιόντων η εταρεία μας διακαιούται να χρησιμοπιήσει οποιαδήποτε εταιρεία ταχυμεταφορών, αναλόγως με την διεύθυνση παράδοσης των προιόντων. Συμφωνείται ότι η παράδοση μπορεί να καθυστερήσει: α) Κατά τη διάρκεια περιόδων με μεγάλη
εμπορική κίνηση, β) Εξαιτίας δυσμενών καιρικών συνθηκών ή άλλως εμποδίων στην πρόσβαση προς της διεύθυνση αποστολής, γ) Σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας.

 

Υπαναχώρηση

Ι. Το e-shop έχει διαμορφωθεί ώστε ο πελάτης να μπορεί να καταλήγει στην επιλογή των πωλουμένων προϊόντων. Παρέχεται ωστόσο το δικαίωμα να επιστρέψει ή να αλλάξει το προϊόν που αγόρασε εύκολα και γρήγορα υπό τους ακόλουθους όρους: 1. Η αίτηση επιστροφής πρέπει να γίνει μέσα σε διάστημα 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας.
2. Η συσκευασία να μην έχει παραβιαστεί και να βρίσκεται στην αρχική της κατάσταση. ΙΙ. Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί να επιστρέψει τα πωληθέντα προϊόντα, καλείται να ενημερώσει το Marbility εντός 3 ημερών από τη στιγμή της παραλαβής. Σε αυτή την περίπτωση ο πελάτης έχει περαιτέρω το δικαίωμα να επιστρέψει το προϊόν που αγόρασε και να ζητήσει
επιστροφή του πληρωθέντος τιμήματος όπως προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή (δικαίωμα υπαναχώρησης από συντελεσθείσα πώληση), υπό τους παραπάνω 2 όρους. Για την επιστροφή προϊόντων, ο πελάτης πρέπει να αποστείλει μέσω e-mail στην Marbility στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@marbility.com εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ζητώντας την επιστροφή του προϊόντος έναντι επιστροφής σε αυτόν του πληρωθέντος τιμήματος. Καμία επιστροφή δεν θα γίνεται δεκτή, εάν το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί. Το δικαίωμα επιστροφής εκτείνεται στο σύνολο της παραγγελίας και δεν δύναται να εκτελεστεί για μέρος αυτής (π.χ τμήμα του προϊόντος). Για κάθε προϊόν το οποίο επιστρέφεται, ο πελάτης πρέπει να περιλάβει κατά την αποστολή του αντίγραφο της απόδειξης ή του τιμολογίου της αρχικής αγοράς. ΙΙΙ. Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί να αλλάξει τα πωληθέντα προϊόντα, καλείται να ενημερώσει το Marbility εντός 3 ημερών από τη στιγμή της παραλαβής. Για την αλλαγή προϊόντων, πρέπει να αποστείλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ζητώντας την αλλαγή του προϊόντος
με άλλο προϊόν της επιλογής του. Για κάθε προϊόν το οποίο αλλάζεται, ο πελάτης πρέπει να περιλάβει κατά την αποστολή του αντίγραφο της απόδειξης ή του τιμολογίου της αρχικής αγοράς.
Αλλαγές δεν θα γίνονται δεκτές για προϊόντα που κατασκευάστηκαν από το Marbility κατόπιν ειδικής παραγγελίας του πελάτη. Εάν το νέο προϊόν έχει υψηλότερη τιμή από το επιστρεφόμενο προϊόν, τότε ο πελάτης υποχρεούται να προκαταβάλλει στο Marbility την διαφορά του οφειλομένου τιμήματος πώλησης. Εάν το νέο προϊόν έχει χαμηλότερη τιμή από το επιστρεφόμενο προϊόν τότε το Marbility υποχρεούται να δημιουργήσει πιστωτικό λογαριασμό επ’ ονόματι του πελάτη σύμφωνα με τα αναγραφόμενα κατωτέρω, τον οποίο ο πελάτης θα δικαιούται να εξαργυρώσει σε επόμενη αγορά του εντός τεσσάρων (4) μηνών. IV. Η διαδικασία επιστροφών ή αλλαγών είναι η ακόλουθη: O πελάτης αποστέλλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μήνυμα στο Marbility, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που σημειώθηκε ανωτέρω ή καλώντας στο 2261043000, ζητώντας την αλλαγή ή την επιστροφή του προϊόντος. Ο πελάτης συσκευάζει το προϊόν σε ένα κουτί (ή σε περισσότερα, ανάλογα με τον αριθμό των προϊόντων) ώστε να είναι ασφαλές κατά την αποστολή και τοποθετεί στη συσκευασία αντίγραφο της απόδειξης ή του τιμολογίου της αρχικής αγοράς. Ο πελάτης αποστέλλει το δέμα μέσω της εταιρείας ταχυμεταφορών από το οποίο παρέλαβε την παραγγελία, στη διεύθυνσή: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΕΠΕ, 9 ο ΧΛΜ ΠΕΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ – ΑΘΗΝΩΝ, ΛΙΒΑΔΕΙΑ, Τ.Κ 32131. Τα μόνα έξοδα που επιβαρύνουν τον πελάτη είναι αυτά της συσκευασίας και αποστολής τα οποία δεν επιστρέφονται. Εάν η επιστροφή είναι απαραίτητη, λόγω υπαιτιότητας του Marbility, η εταιρεία αναλαμβάνει στο ακέραιο το κόστος επιστροφής και αποστολής του σωστού προϊόντος. V. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης κάποιων από τις ανωτέρω
προϋποθέσεις, η Marbility δικαιούται να θεωρήσει ότι το δικαίωμα αλλαγής ή επιστροφής δεν ασκήθηκε έγκυρα και συνεπώς διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την επιστροφή ή την αλλαγή του προϊόντος. Στην περίπτωση αυτή το προϊόν θα επιστρέφεται στον αποστολέα του με χρέωση του ιδίου. VI. H επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος σε περίπτωση έγκυρης υπαναχώρησης του πελάτη υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις (αρ. ΙΙ του παρόντος), θα πραγματοποιείται με πίστωση του σχετικού ποσού στον λογαριασμό πιστωτικής κάρτας που έχει δηλωθεί κατά την υποβολή της
παραγγελίας εντός τριάντα (30) ημερών. VII. Η Marbility διατηρεί το δικαίωμα αλλαγή ή μεταβολών στην πολιτική επιστροφών ή αλλαγών χωρίς προειδοποίηση των πελατών. Οι αλλαγές στην πολιτική επιστροφών ή αλλαγών δεν θα εφαρμόζονται στις εκκρεμείς παραγγελίες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική επιστροφών ή αλλαγών ο πελάτης μπορεί να απευθύνεται στο τηλέφωνο 2261043000 ή να αποστέλλει e-mail στη διεύθυνση: sales@marbility.com